Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
13.06.2006

Pinjasol Priming Oil

Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Transparent grundolja
PRODUKTEGENSKAPER
  • För grundning av träytor utomhus.
  • Övermålas till exempel med Pinjalac Solid
  • Innehåller effektiva medel mot blånad och röta.
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval Klar
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

8-10 m²/liter (100µm).

 

Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet.

Appliceringsmetod

Applicerings teknik

Viskositet DIN4

Lågtryckssprutning

Leverans viskositet

Doppning

Leverans viskositet

Sköljmaskin

 Leverans viskositet

Pensel

Leverans viskositet

Torktider

(110 - 120 g/m2)

+ 20 ºC

Enstaka paneler efter

6 - 12 h

Trave paneler efter

24 h


Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Volymtorrhalt 8 volym-%, 10 vikt-%.
Densitet 0,84 kg/liter.
Produktkod 005 0850

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Fuktkvoten i virket skall vara under
20 %, temperaturen på ytan som skall lackeras skall vara över 5 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%.
Applicering Rör om grundoljan noga innan användandet. Kan spädas vid behov med Förtunning 1054 eller alifatisk lacknafta.
Förtunning 1054
Rengöring av arbetsredskap Thinner 1054.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 760 gram/liter färg.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktPinjasol Priming Oil
Säkerhetsdatablad Förtunning3762
 
-


Tillbaka