Tikkurila worldwide
Tikkurila PRODUKTDATABLAD
13.04.2013

Merit Blond GL 25

Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent syrahärdande klarlack.
PRODUKTEGENSKAPER
  • En snabbtorkande och icke gulnande lack.
  • Innehåller uv-skyddsmedel.
  • Kan användas som en skyddande lack för pigmenterade syrahärdande färger.
  • Speciellt användbar för ljusa träslag.
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval Klar
Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

Rekommenderad påläggsmängd (oförtunnad)

Teoretisk sträckförmåga

torr

våt

 

25-35 µm

80-100 µm 100 g/m2

7-10 m2/l

 

Verklig sträckförmåga är beroende av målningsförhållande och ytans beskaffenhet.
Blandningsförhållande Lack 100 volymdelar 908 0256
Härdare 4 volymdelar 006 2098
Brukstid (+23°C) 2 dygn
Torktider

 

 

+23 ºC

+50 ºC

Beröringstorr, efter

20–30 min

10–15 min

Sliptorr, efter

2-3 h

20-30 min

Stapelbar efter

24 h

40-60 min

 

Staplingstemperaturen skall ligga under +35 ºC.

 

Tork och övermålningsbarhet är beroende av temperatur, relativ fuktighet och luftväxling.
Volymtorrhalt 27 ± 2 volym%, 33 ± 2 vikt%
Densitet 0.9 kg / liter

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Den yta som lackeras ska vara torr och dammfri. Under appliceringen och torkningen ska ytor, luft, och lackmaterial vara över +18 ºC och den relativa luftfuktigheten under 70 %.
Grundmålning Merit Blond GL 25, Merit Sealer eller Merit Sanding.
Applicering Högtrycks applicering vid viskositet 20-30 s (DIN 4) nås med 5–20 % förtunning. Munstycke 0.009"–0.013" och färgtryck 100-160 bar. Sprutvinkel väljs beroende på objekt.

Airmix applicering vid 20-30 s (DIN 4) nås med 5-20 % förtunning. Munstycke 0.009"-0.013" och tryck 40-120 bar. Spridartryck ska ligga på 1-3 bar. Sprutvinkel väljs beroende på objekt.

Konventionell applicering vid 20-30 s (DIN 4) nås vid 5-20 % tillsättning av förtunning. Munstycke 1.0–1.8 mm, tryck 2-3 bar.
Förtunning Förtunning 2020.
Blandning av komponenter Blanda lacken försiktigt innan användandet. Tillsätt 4 volym% av Härdare 006 2098. Förtunna lacken till önskad viskositet. Om lackblandningen ska användas nästa dag, blandas minst lika mycket ny lackblandning i den gamla.

Använd inte blandningskärl av järn. Använd i stället kärl av plast eller rostfritt.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 2020.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 625 g/liter lack.
Maximalt VOC innehåll i färdigblandat (tunnad 20 % volym) är 665 g/l.

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta document är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
Säkerhetsdatablad basproduktMERIT BLOND GL 25-30 - se-swe
Säkerhetsdatablad FörtunningTHINNER 006 2020 - se-swe
Säkerhetsdatablad HärdareHARDENER 006 2098 - se-swe
 
-


Tillbaka