Miljöanpassad färg

Produkt med hög torrhalt

Maskiner och utrustning för lantbruks-, konstruktions- och markarbeten.

Tikkurila är en av Europas främsta färgtillverkare, levererar förstklassiga, miljöanpassade produkter till ACE-marknaden. 
Tikkurila har imponerande referenser och tillhandahåller högteknologiska produkter till världens ledande producenter av maskiner till lantbruk, byggnation och markarbeten.
Engagerad i forskning, utvecklar Tikkurila fortlöpande innovativa produkter med målsättningen att tillhandahålla bättre skydd, färre skikt, lägre kostnader och som uppfyller senaste miljölagstiftning.

Tikkurilas högteknologiska system inkluderar både vattenburna och lösningsmedelsburna system:
 

• Vattenburna grundfärger, lösningen för att uppfylla kraven på miljöskydd.
• Temadur polyuretantäckfärger med hög torrhalt för snabbare genomloppstider och lägre energikostnader.
• Temalac alkydfärger för kostnadseffektiva och lättanvända ändamål.
• Tikkurilas enskiktssystem sparar tillverknings- och underhållskostnader.

Nedan är några exempel på system för stålytor.

Om ni söker system för aluminium- eller zinksubstrat, använd Tikkurilas metal systems search>>

Water-borne paint systems

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TF37

Fontecryl SC 50 160 C3
L
- Sa2½

TF27

Fontecoat EP 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½

Hybrid paint systems

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TH32

Fontecryl AP Duasolid 50 160 C3
M
- Sa2½

Single-coat paint systems

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TO1

Duasolid 50 120 C3
L
- Sa2½

TP132

Temadur SC-F 20 0 C3
M
- Sa2½

TP133

Temadur SC-F 50 0 C3
M
- Sa2½

TP134

Temadur SC-F 80 0 C2
-
- Sa2½

TH32

Fontecryl AP Duasolid 50 160 C3
M
- Sa2½

The mostly used durable paint systems

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP10

Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 160 C3
M
A3.08 Sa2½

TP10

Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 120 C3
L
A3.07 Sa2½