Betongkonstruktioner på broar 

Vi tillhandahåller flera olika lösningar för betongytor på broar. Vilken vi väljer beror på miljön. 


Undersidor av betong på broar kan skyddas med Tikkurilas epoxifärger.

•Temacoat RM 40
•Temacoat GPL

Bropelare kan målas med Tikkurilas Finngard 500, Finngard 150 eller med Alfagel 400.
Delar under vatten kan målas med epoxifärgerna: Temacoat RM 40 eller Temacoat GPL.
För gångstråk, gång- och cykelbroar och ramper, erbjuder Tikkurila Temafloor 6, som är ett halkskyddat system som är resistent med UV-ljus och mekaniskt slitage.

Mer information

Temacoat GPL Temacoat GPL - A two-component, amine adduct cured mar and chemical resistant epoxy topcoat.
Temacoat RM 40 Temacoat RM 40 - A two-component, resin modified epoxy paint.
Temafloor 400 Temafloor 400 - A two-component solvent-free epoxy varnish.
Temafloor PU Temafloor PU - A solvent-free, elastic two-component polyurethane coating.
Temafloor PU-UV Temafloor PU-UV - A high-solids, flexible and weather resistant two-component polyurethane coating.