Stålbroar

Högkvalitativa rostskyddsfärger

Numera byggs nya broar i sektioner som färdigmålas i målningsstationer under kontrollerade former. Det minskar behovet av på platsmålning och man kan välja produkter som är snabba och effektiva.

Normalt behövs bara bättringsmålning av transportskador och sektionssvetsar göras på byggplatsen. Beroende på målningssystemet kan även sista täckfärgsskiktet målas på plats.
Tikkurila har flera tidsbesparande målningssystem för nya broar. Målningssystem som innehåller zinkrik grundfärg som Temazinc ger det mest långvariga korrosionsskyddet. Se exempel på målningssystem nedan. 

Målningssystem för korrosivitetsklass C5-I och C5-M

Korrosivitetsklass C5-I  Mycket hög (industriell) atmosfärisk korrosion.
Utomhus Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.
Inomhus Byggnader och områden med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Korrosivitetsklass C5-I  Mycket hög (marin) atmosfärisk korrosion.
Utomhus Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.
Inomhus Byggnader och områden med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

 

De mest slitstarka systemen för korrosivitetsklass C5

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP22

Temazinc 99 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP22

Temazinc 99 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP62

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane 50 200 C3
H
A4.14 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C4
H
A4.15 Sa2½

Målningssystem för korrosivitetsklass C3 och C4

 
Korrosivitetsklass C 3 Måttlig atmosfärisk korrosion.
Utomhus Stadsområden och lätt industrialiserade områden, med visst inflytande från kusten.
Inomhus I utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex brygger, mejer och tvätterier.

Korrosivitetsklass C 4 Hög atmosfärisk korrosion.
Utomhus Industri- och kustområden med måttlig mängd salt.
Inomhus I utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex kemiska industrier, simhallar och skeppsvarv.

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TE50

Temacoat RM 40 240 C4
M
A4.08 Sa2½

Epoxisystem för invändiga ytor

Invändiga ytor som inte är utsatta för svåra väderförhållanden. 

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TE50

Temacoat RM 40 240 C4
M
A4.08 Sa2½

TE50

Temacoat RM 40 280 C4
H
A4.09 Sa2½

TE73

Temazinc 77 Temacoat RM 40 200 C4
L
A4.14 Sa2½

TE73

Temazinc 77 Temacoat RM 40 200 C4
M
A4.14 Sa2½

TE73

Temazinc 77 Temacoat RM 40 240 C4
H
A4.15 Sa2½