Underhåll och reparation av broar

Yttolerant epoxi med hög torrhalt för underhållsmålning

Det bästa skyddet erhålles med yttolerant epoxi. De penetrerar rosten och ger god vidhäftning till stålytan och skyddar effektivt mot ytterligare korrosion. Yttolerant epoxi är förstahandsvalet på ytor där renblästring av ytan inte är möjlig.

Temabond-serien är Tikkurilas yttoleranta epoxiprodukter med höga torrhalter. De barriärpigmenterade Temabond-produkterna skyddar mot fukt och syre, vilket förhindrar korrosion. 

Tikkurilas yttoleranta epoxiprodukter

Temabond ST 200

Temabond ST 300

Lätthanterliga epoxy-målningsystem för underhåll

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TE56

Temabond ST 300 100 C2
-
- St2

TE56

Temabond ST 300 200 C4
-
- St2

TE56

Temabond ST 300 200 C5-I
-
- St2

TE56

Temabond ST 300 200 C5-M
-
- St2

TE56

Temabond ST 300 300 Im1, Im2, Im3
-
- St2

TE56

Temabond ST 300 380 Im1, Im2, Im3
M
- St2

Slitstarka epoxy-polyuretan-målningssystem för underhåll

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-M
-
- St2

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2

TP56

Temabond ST 200 Temathane 50 200 C4
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-M
-
- St2

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 200 C3
-
- St2

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-M
-
- St2