Bästa skyddet mot fukt, solljus och smuts

Lekplatser i trä

Under många år har vi levererat färg- och lacksystem för lekplatsutrustning. Vårt stora utbud av kulörer gör dom inspirerande för tillverkare och roliga för barnen.

Lekplatser står ute i ur och skur. Våra system ger ett varaktigt skydd mot alla typer av väderleksförhållanden samt mekanisk nötning. 

Jämfört med obehandlade ytor kan rätt ytbehandlingsmetod förlänga livslängden hos träkonstruktioner ca 3-5 gånger. Det innebär att våra kunder kan spara på sina energi- och råmaterialkostnader, vilket i sin tur ger en mindre miljöpåverkan.

Målningssystem

Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

WW17

Pinja Wood Stain

WW59

Pinja Wood Stain

System för betsning

Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

WW24

Pinja W-Oil Pinja W-Oil

WW46

Pinja Wood Stain Pinja Wood Stain

WW46

System för betsning och lackering

Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

WW35

Pinja Wood Stain