Fördröj vattenpenetration in i träet

Kulörstarka lasyr- och oljesystem

Terrass

Industriellt ytbehandlade terrasser skapar en hållbar yta och ger ökad livslängd. Vårt sortiment består av olje- och lasyrsystem som ger ett varaktigt skydd och ett tilltalande yttre.

Liggande träytor som trädäckning, trätrappor eller räcken är krävande och måste skyddas. Det bästa skyddet uppnås genom att applicera lasyr eller olja med goda penetrationsegenskaper.

Våra beprövade vattenburna lasyrer och oljor ger ett långvarigt skydd för krävande utomhusförhållanden. 

System för lasering

Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

WW24

Pinja W-Oil Pinja W-Oil

WS14

Pinjasol Color Pinjasol Color

System för lasering

Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

WW60

Pinja Color Oil