Kemikaliebeständiga epoxibeläggningar för tanklining

Invändiga ytor i cisterner och reservoarer

Tanklining produkter måste kombinera excellent rostskydd med kemikalieresistens.

Två-komponenta epoxiprodukter används vanligen för beläggning invändigt i cisterner. Tikkurilas produktsortiment inkluderar moderna 100%-iga epoxiprodukter med extremt god kemikalieresistens mot olja, drivmedel, flygbränsle även disel, eldningsolja, motor- och växellådsoljor.

Ett tanklining system väljs först efter nogrann undersökning av förhållandena. Koncentration och temperatur av kemikalierna som skall förvaras i cisternern är avgörande för valet av färgsystem och påverkar livslängden.

För att vara säker på att färgsystemet passar de lagrade produkterna kontaka våra servicetekniker>>

Paint systems for immersion in fuel

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TE34

Temaline EPL 100 250 Im1, Im2
-
- Sa2½

TE34

Temaline EPL 100 300 Im1, Im2
-
- Sa2½

TE81

Temaline TL 500 Im1, Im2
-
- Sa2½

TE81

Temaline TL 500 C5-M
H
- Sa2½

Paint systems for immersion in solvents

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TX10

Temasil 90 70 Immersion in Solvents
-
- Sa2½
Temabond ST 300 Temabond ST 300 - En tvåkomponents modifierad brytbar epoxi-underhållsfärg med hög torrhalt för krävande ytor.
Temaline EPL 100 Temaline EPL 100 - En tvåkomponents kemiskt resistent fenolepoxifärg.
Temaline TL Temaline TL - En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxibeläggning.
Temasil 90 Temasil 90 - En tvåkomponents zinkrik etylsilikatfärg.