Hållbart rostskydd för objekt utsatta för hårda påfrestningar

Utvändiga ytor i cisterner och reservoarer

Vid val av målningssystem, måste hänsyn tas till flera olika faktorer, bl a

• korrosivitetsklass
• substratet som skall målas
• livscykelkostnad.

Vid stora påfrestningar så som kustklimat, rekommenderas system med zinkrik epoxigrundfärg. Täckfärgen skall ha bra kulör- och glansegenskaper. Tikkurilas sortiment innehåller högkvalitativa polyuretanfärger med utmärkta egenskaper vad gäller glans, kulör och mekanisk hållfasthet.

Målningssystem för nya cisterner och tankar av stål

Om ni söker lösningar för zink- eller aluminiumytor, använd paint systems search>>

Målningssystem för korrosivitetsklass C3

Korrosivitetsklass C 3 Medelhög atmosfärisk korrosion.
Utomhus Stad och industriatmosfär, måttliga halter av svaveldioxid. Kustområden med låg salthalt.
Inomhus I utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex brygger, mejerier och tvätterier.

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 120 C3
L
A3.07 Sa2½

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C2
H
A2.07 Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½

Målningsystem för korrosivitetsklass C 4

Korrosivitetsklass C 4 Hög atmosfärisk korrosion.
Utomhus Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri och kustområden.
Inomhus Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser t.ex kemiska industrier, simhallar och skeppsvarv.

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C4
M
- Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C4
H
- Sa2½

Målningsystem för korrovitetsklass C 5-I

Korrosivitetsklass C 5-I Mycket hög (industriell) atmosfärisk korrosion.
Utomhus Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.
Inomhus Byggnader och områden med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-I
H
A5I.5 Sa2½

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-I
M
A5i.4 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-I
M
A5i.4 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-I
H
A5I.5 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-I
M
A5i.4 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-I
H
A5I.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-I
M
A5i.4 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-I
H
A5I.5 Sa2½

Målningssystem för korrosivitetsklass C 5-M

Korrosivitetsklass C 5-M Mycket hög (marin) atmosfärisk korrosion.
Utomhus Kust- och offshore områden med stor mängd salt.
Inomhus Byggnader och områden med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TE10

Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 320 C5-I
H
A5I.2 Sa2½

TE80

Temacoat Primer Temacoat 50 320 C5-I
H
A5I.2 Sa2½

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C4
-
- St2

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C4
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C4
-
- St2

TP82

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temathane PC 80 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

Målningssystem för objekt nedsänkta i vatten eller jord

Im1 Sötvatten
Im2 Havsvatten eller bräckt vatten
Im3 Jord

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

System för underhållsmålning

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C4
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C4
-
- St2

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 120 C3
-
- St2

TE56

Temabond ST 300 200 C5-I
-
- St2

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-I
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2