Betsade betonggolv

Genom att betsa golvet så framhävs slitage, sprickor och naturliga variationer i underlagets absorptionsförmåga, på ett unikt sätt som resulterar i en levande yta.