Utmärkt slitstyrka 

Färggranna möjligheter att måla träpartier till dörrar och fönster 

Dörrar och fönster exteriört

Vi erbjuder alla typer av lasyr, färg och lack till målningssystem anpassade för exteriör målning av fönster och dörrar. 

Tikkurila kan erbjuda både vatten- och lösningsmedelsburna produkter som alla ger ett hållbart träskydd. Våra produkter har formulerats med hjälp av högteknologiska bindemedel som följer träets rörelser, låter det andas, minskar risken för sprick- och blåsbildning samt flagning.

Våra produkter skyddar träet mot UV-ljus och förhindrar uppkomst av blånads- och mögelsvamp. De flesta lasyrer och färger finns i flera olika kulörer. 

System för betsning

Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

WW24

Pinja W-Oil Pinja W-Oil

WW46

WS14

Pinjasol Color Pinjasol Color

System för betsning och lackering

Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

WW35

Pinja Wood Stain

WW45

Pinja Wood Stain

Systemmålning

Systemkod Bets/Lasyr 1a strykning 2a strykning 3e strykning

WC26

Diccoplast Elastic Primer Dicco Flex 30

WC27

Dicco Flex 30 Dicco Flex 30

WP29

Diccodur Primer Dicco Flex 30

WW17

Pinja Wood Stain