God kemikalie- och väderbeständighet

Energi- och telekommunikationsutrustning

Tikkurila har ett brett sortiment av produkter och färgsystem för målning av utvändig, invändig och nersänkta stålkonstruktioner. Även för olika miljöer från normala till svåra förhållanden, från kalla till heta och för varierande kemiska påfrestningar.

Tikkurila är involverade i många projekt relaterade till energisektorn (kärnkraft, avfall, vattenkraft, bränsle, gaskraftverk; gruvnäring, värmeväxlare; kraftledningar, etc). De flesta av Tikkurilas färgsystem motsvarar kraven enligt ISO 12944. Se nedan för system lämpliga för olika korrosivitetsklasser:: C2, C3, C4, C5-I and C5-M.

Målningssystem för korrosivitetsklass 3

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TE10

Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 200 C3
H
A3.09 Sa2½

TP10

Temacoat GPL-S Primer Temadur 90 160 C3
M
A3.08 Sa2½

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½

Målningssystem för korrosivitetsklass 4

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C4
M
- Sa2½

TE28

Temacoat SPA 50 240 C4
M
A4.08 Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C4
M
A4.08 Sa2½

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2