Beläggningar som kan utstå extrem kyla

Betonggolv i lagerlokaler

Inom industrin och i lagerutrymmen ska golven klara allt från lätt till tung belastning från maskiner, trucktrafik samt olje-, fett- och kemikalieangrepp. Vi erbjuder flera olika skyddssystem som ökar hållbarheten och dammbindningen av betonggolv, vilket skapar en säker arbetsmiljö.

För impregnering och dammbindning av betonggolv som utsätts för låg mekanisk påverkan rekommenderar vi Uretanolja Ensi och Temafloor 25 Clear, Fontedur FL Matt eller Temafloor 400.

För målning av ytor som utsätts för moderat mekanisk och kemisk belastning i produktionslokaler, verkstadslokaler och lagerutrymmen rekommenderar vi vattenburen epoxifärg; Fontefloor EP 100 och lösningsmedelsfria epoxi Temafloor 150, Temafloor P 300 eller Temafloor PU.

Betonggolv som utsätts för kraftig mekanisk belastning kan lackas med epoxibeläggning som t.ex. Temafloor 3000 eller Temafloor 4000. För utomhusförhållanden är Temafloor 6 vår bästa lösning.

Dammbindande golvsystem (BC1)

Systemkod Primer 1a strykning 2a strykning Sista strykning

TC102

Temafloor 25 Clear

TC103

Temafloor 400

TC107

Ensi

Golvsystem för låg belastning (BC2)

Systemkod Primer 1a strykning 2a strykning Sista strykning

TC111

Temafloor 150

TC211

Temafloor 220W Primer Temafloor 150

Golvsystem för mediumbelastning (BC3)

Systemkod Primer 1a strykning 2a strykning Sista strykning

TC122

Temafloor 400 Temafloor P300

TC171

Temafloor 400 Temafloor PU

TC221

Temafloor 220W Primer Temafloor P300

TC271

Temafloor 220W Primer Temafloor PU

Golvsystem för hög belastning (BC4)

Systemkod Primer 1a strykning 2a strykning Sista strykning

TC231

Temafloor 220W Primer

Golvsystem för mycket hård belastning (BC5)

Systemkod Primer 1a strykning 2a strykning Sista strykning

TC141

Temafloor 400 Temafloor 4000