Beläggningar för golv med hög abrasion

Produktionsanläggningar och kemisk industri

För att ett golv ska vara lättstädat, tåla tung belastning och kemisk exponering är det viktigt att appliceringen av beläggningen sker på ett korrekt sätt. Vi brukar rekommendera 2-3 mm skikttjocklek för ett hållbart resultat.

Våra Temafloor-produkter används inom kemiindustrin tack vara deras utmärkta egenskap att stå emot kemikalier. Ett av våra mest vanliga golvsystem är Temafloor 200 Primer epoxilack som grund och Temafloor 3000 som topplack. Temafloor P 3000 epoxifärg används inom en rad olika produktionsanläggningar och är tillgänglig i ett obegränsat antal färgnyanser.

Måttligt kemiskt och mekaniskt slitage

Hårt kemiskt och mekaniskt slitage

Systemkod Primer 1a strykning 2a strykning Sista strykning

TC141

Temafloor 400 Temafloor 4000

TC231

Temafloor 220W Primer