Flexibla och väderbeständiga beläggningar

Betonggolv för utomhusmiljöer

Kraven på utomhusgolv är höga eftersom materialet ska klara stora temperaturvariationer, köld- och värmepåverkan samt trafik etc.

Vårt akrylsystem och Temafloor 6 är lämpliga för utomhusområden som t.ex. balkonger, terrasser, lastramper och idrottsarenor.

Några av huvudegenskaper hos våra utomhusbeläggningar är:
- De tål kraftiga temperaturväxlingar
- Bildar en elastisk skyddande yta som tål stötar och jämnar ut sprickor
- Lämpar sig för applicering under kalla förhållanden
- Resistens mot UV-strålning
- Ger en halksäker yta

Målningssystem exteriört

Systemkod Primer 1a strykning 2a strykning Sista strykning