Produkter för att möta hygien- och renlighetsstandarder

Betonggolv för läkemedelsindustrin

I kemiska miljöer såsom produktionsområden och forskningslaboratorier är kemikalie- och bakterieresistens en central faktor. Därför är det oerhört viktigt att alla ytor kan rengöras enkelt och effektivt.

Vi har ett brett sortiment av beläggningar som lämpar sig för golv och väggar som behöver stå emot kemiska angrepp och mekaniskt slitage. Fontefloor EP 100 är en vattenburen epoxifärg, och ett idealiskt val för ytor som utsätts för moderat belastning i t.ex. industri- och verkstadslokaler och lagerutrymmen m.m. För de allra tuffaste förhållandena rekommenderar vi våra lösningsmedelsfria produkter Temafloor 3000 och Temafloor 4000.

Måttligt kemiskt och mekaniskt slitage

Hårt kemiskt och mekaniskt slitage

Systemkod Primer 1a strykning 2a strykning Sista strykning

TC141

Temafloor 400 Temafloor 4000

TC231

Temafloor 220W Primer