Produkter för svåra väderförhållanden och nedsänkning i vatten

Produkter med utmärkta glans- och kulörbeständighet

Infrastruktur i hamnar

Tikkurila tillhandahåller produkter och system för olika objekt i hamnar och under vatten..

Objekt utsatta för hårda mekaniska utmaningar och hög korrosivitet kräver väl utprovade färgsystem.

Tikkurilas produktsortiment innehåller de mest hållbara målningssystemen godkända av NORSOK, vilket garanterar lång livslängd på de mest utsatta off-shore miljöerna. Det finns många målningssystem för underhåll och bättringsmålning som är enkla att använda och inte kräver sandblästring som förbehandling. Även system för undervattensförhållanden finns.

Norsok-godkända system

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-I
H
A5I.5 Sa2½

TP22

Temazinc 99 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½