Hållbara och lättstädade produkter

Betongytor i jordbruksanläggningar

Tikkurila erbjuder vattenburna och lösningsmedelsfria färger är hållbara och lätta att hålla rent. Lämpliga för ladugårdar, stallar och andra jordbruksfastigheter. Alla produkter nedan är CE-märkta.

Väggar och tak av betong

Vattenburna färgsystem:
Grundfärg:: Fontefloor EP 100, epoxifärg
Täckfärg: Fontefloor EP 100, epoxifärg
Fyll i hål och sprickor med en blandning av oförtunnad Fontefloor EP Primer och torr, ren sand. För mer information se Fontefloor EP 100  produktdatablad.

Betonggolv och utfodringsytor

Lösningsmedelsfria epoxisystem:
Grundfärg: Temafloor 200 Primer, epoxilack (Thinner 1029)
Täckfärg: Temafloor 3000, epoxibeläggning eller Temafloor P 300, epoxifärg med sand eller Temafloor 4000, färgsandbeläggning.

Lösningsmedelsfria epoxisystem:
Grundfärg: Temafloor AC 102 Primer, akryl grundfärg 
Täckfärg: Temafloor AC 501, akryltäckfärg
Topp lackering: Temafloor AC 601 Clear, akryl lacker.

För ytor nedsänkta i vatten eller gödsel, erbjuder Tikkurila Temaline TL, Temacoat RM 40 och  Temacoat GPL epoxifärger.

Systemkod Primer 1a strykning 2a strykning Sista strykning