Hållbara system för krävande ytor

Färger och lacker med bra resistansegenskaper.

Trappor och golv

Vi erbjuder system med färger och lacker för trappor och golv inomhus.

Vårt sortiment omfattar hållbara produkter med bra rep och nötningsbeständighet, både konventionella syrahärdande och moderna vattenburna UV-produkter.

Målningssystem

System för bets och lack