Snabbtorkande enskiktsbeläggningar

Processindustrin

Industriella produktionslinjer, conveyor, olika maskiner och utrustningar så väl som bärande stålkonstruktioner som skall skyddas för att säkerställa hållbara miljöer.
Vi erbjuder smarta lösningar för sådana krävande processer.

Vattenburna och snabbtorkande enksiktssystem är ett vanligt målningsssystem i processindustrin. Dessa system ger bra skydd och långa underhållsperioder.En yttolerant epoxyfärg eller epoxy-polyuretansystem med en grundfärg som inte kräver blästring är ett idealiskt val för underhållsmålning i produktionsanläggningar.

Tikkurila erbjuder också lösningar för betonggolv och betongväggar och innertak i produktionsanläggningar.

Vattenburna målningssystem

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TF23

Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C2
H
- Sa2½

TF23

Fontecryl AP Fontedur HB 80 100 C3
L
- Sa2½

TF27

Fontecoat EP 50 100 C2
-
- Sa2½

TF37

Fontecryl SC 50 80 C2
-
- Sa2½

TF37

Fontecryl SC 50 160 C3
L
- Sa2½

Hybrida målningssystem

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TH32

Fontecryl AP Duasolid 50 160 C2
H
- Sa2½

Snabbtorkande enskikts målningssystem

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP132

Temadur SC-F 20 0 C3
M
- Sa2½

TP133

Temadur SC-F 50 0 C3
M
- Sa2½

TP134

Temadur SC-F 80 0 C2
-
- Sa2½

System för underhållsmålning

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TE56

Temabond ST 300 100 C2
-
- St2

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 160 C2
-
- St2

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 200 C3
-
- St2

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 160 C2
-
- St2

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 240 C3
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 180 C3
-
- St2