Modern färg med hög torrhalt för flera olika ändamål

Exteriöra stålkonstruktioner

Tikkurila tillhandahåller ett brett sortiment av industrifärg för stålkonstruktioner i enlighet med ISO 12944, en internationell rostskyddsstandard. Del 5 av denna standard beskriver rostskyddssystem för olika korrosivitetsklasser: C2, C3, C4, C5-I and C5-M. Standarden beskriver också hållbarhetsintervall som påverkar tiden till första underhållsmålningen enligt följande:
Hög hållbarhet (H) > 15-års hållbarhet
Medium hållbarhet (M) 5–15 års hållbarhet
Låg hållbarhet (L) < 5-års="">

En del av Tikkurilas system är godkända enligt norska NORSOK standarder. Kraven enligt NORSOK är bland de mest krävande på marknaden. NORSOK-testerna utförs bl a enligt ISO 20340.

Tikkurila produkter och målningssystem för nykonstruktion och underhåll av stålytor är utvecklade för alla typer av miljöer

Målningssystem för nya stålkonstruktioner

Om ni letar efter lösningar för zink- och aluminiumytor, använd denna sökningar systems search

Målningssystem för korrosivitetsklass C 3

Korrosivitetsklass C 3 Måttlig atmosfärisk korrision.
Utomhus  Stadsområden och lätt industrialiserade områden, med visst inflytande från kusten.
Interior I utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex brygger, mejer och tvätterier.

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 120 C2
M
A2.06 Sa2½

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 160 C2
H
A2.07 Sa2½

TP54

Temacoat GPL-S Primer Temathane 50 200 C3
H
A3.09 Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C2
H
A2.07 Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½

Målniningssystem för korrosivitetsklass C 4

Korrosivitetsklass C 4 Hög atmosfärisk korrision.
Utomhus Industri- och kustområden med måttlig mängd salt.
Inomhus I utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t.ex kemiska industrier, simhallar och skeppsvarv.

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP20

Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C4
M
- Sa2½

TP131

Temacoat Primer Temathane PC 50 200 C4
H
- Sa2½

TF27

Fontecoat EP 50 240 C4
M
A4.08 Sa2½

Målningssystem för korrosivitetsklass C5-I

Korrosivitetsklass C5-I  Mycket hög (industriell) atmosfärisk korrision.
Utomhus Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.
Inomhus Byggnader och områden med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-I
H
A5I.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

Målningssystem för korrosivitetsklass C5-M.

Korrosivitetsklass C5-M Mycket hög (marin) atmosfärisk korrision.
Utomhus Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.
Inomhus Byggnader eller områden med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TE10

Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 320 C5-I
H
A5I.2 Sa2½

TE80

Temacoat Primer Temacoat 50 320 C5-I
H
A5I.2 Sa2½

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-I
-
- St2

TP22

Temazinc 99 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP112

Temazinc 77 Temacoat GPL-S Primer Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP119

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 50 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

TP123

Temazinc 99 Temacoat Primer Temathane PC 50 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 240 C5-M
M
A5M.5 Sa2½

TP130

Temazinc 77 Temacoat GPL-S MIO Temadur 90 320 C5-M
H
A5M.6 Sa2½

Målningssystem för korrosivitetsklass Im1-Im3

Im1 sötvatten
Im2 havsvatten eller bräckt vatten
Im3 jord

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TE81

Temaline TL 500 Im1, Im2
-
- Sa2½

System för underhållsmålning

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TE56

Temabond ST 300 200 C5-M
-
- St2

TP16

Temabond ST 200 Temadur 90 280 C5-M
-
- St2

TP26

Temabond ST 200 Temadur 50 280 C5-I
-
- St2

TP69

Temabond ST 200 Temathane PC 80 280 C5-I
-
- St2