Snabbtorkande enskiktsfärg

Interiöra stålkonstruktioner

Tikkurila tillhandahåller ett brett sortiment av färgsystem för stål, aluminium och zinkkonstruktioner inomhus. Både för nykonstruktion och underhåll. Målningssystemen varierar beroende korrosivitetsklass och konstruktionen de används på. De mest använda systemen idag är snabbtorkande enskiktssystem och de mest hållbara systemen innehåller zinkrik grundfärg som t.ex Temazinc.

Enskiktsfärger med hög torrhalt för låg och medium utsatthet

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TA43

Temalac FD 20 100 C2
M
A2.04 Sa2½

TF27

Fontecoat EP 50 100 C2
-
- Sa2½

TE28

Temacoat SPA 50 100 C3
H
- Sa2½

TF37

Fontecryl SC 50 80 C2
-
- Sa2½

Målningssystem för mer utsatta miljöer

Hållbara vattenburna- och lösningsmedelsburna system för speciellt utsatta miljöer, som t ex hög fuktighet, måttliga halter kemikalier. Typiska objekt är t.ex simbassänger, vattenlekparker, ladugårdar och växthus.

Systemkod Målnings-
system
Total DFT (µm) Korrosivitets-
klass
ISO o. dyl. Förbehandling

TE10

Temacoat GPL-S Primer Temacoat GPL 240 C4
M
A4.08 Sa2½

TE50

Temacoat RM 40 160 C3
M
A3.08 Sa2½

TE73

Temazinc 77 Temacoat RM 40 160 C3
H
A3.11 Sa2½

TE73

Temazinc 77 Temacoat RM 40 200 C4
L
A4.14 Sa2½

TF27

Fontecoat EP 50 160 C3
M
A3.08 Sa2½