Tikkurila worldwide

Tikkurila Drytech

Produkter mot fukt, buller och asbest

 

Drytech – mikroporteknologi

Det finns många miljöer som behöver skyddas från fukt, kondens och buller. Tikkurila kan nu erbjuda Drytech – miljöanpassade och lättanvända produkter för proffs, industri och privatpersoner som löser problem med mögel, kondens, buller och asbest. Tikkurila Drytech är en serie funktionsprodukter som bygger på en unik mikroporteknologi. Hemligheten bakom produkternas funktion är de fysiska processer som äger rum i mikroporerna, som absorption och avdunstning av vatten. Vissa av produkterna har dessutom värmeisolerande, ljuddämpande och asbestinkapslande egenskaper.

MikroporerUnika egenskaper med mikroporer

• Absorberar kondensvatten
• Fördelar fukt över den målade ytan
• Bryter ytspänningen
• Påskyndar avdunstning tack vare en mycket stor yta
• Isolerar
Alla Drytech-produkter är vattenbaserade och uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav. De är mångsidiga och lämpliga för allt från bostäder, källare och garage till industrianläggningar, idrottsarenor, stora parkeringshus och lagerbyggnader. Eftersom de är enkomponentsprodukter är de enkla att använda och kan appliceras med pensel, roller eller spruta. Det finns även versioner för industriella produktionslinor.
 

Drytech-produkter

BioRid
GrafoTherm
Acoustics
AsbestGuard

BioRid – mögelskydd*

GrafoTherm – kondensskydd

Acoustics – ljuddämpning

AsbestGuard – inkapsling och försegling av asbestfibrer


De flesta Drytech-produkter är resistenta mot brand och flamspridning. De avger inte några skadliga gaser eller andra föroreningar vid brand.
 
* med mögelskydd avses den unika strukturen med mikroporteknologi och de fysiska processer som sker i mikroporerna.

 Drytech General

Därför ska du välja Drytech-produkter


• Effektiva lösningar mot mögel, kondens, buller och asbest
• Vattenbaserade produkter
• Enkla lösningar jämfört med ombyggnad
• Lösningar för industrin, proffs och privatpersoner
• Tillförlitliga, beprövade produkter
• En mängd olika användningsområden
• Omfattande referenser
• Omfattande teknisk support och utbildningar från TikkurilaDrytechVill du veta mer om Drytech-produkterna?

Lämna bara ditt namn och telefonnummer här nedanför så kommer en representant från Tikkurila att kontakta dig inom kort.