Tikkurila worldwide

Acoustics

Lösningen på dina bullerproblem

Acoustics Drytech noise damping


Med Acoustics har Tikkurila en produkt som effektivt dämpar störande buller. Acoustics är idealiskt för plåttak, metallytor i fordon och tågvagnar, ventilationstrummor och övriga metallytor i exempelvis idrottshallar eller tillverkningsanläggningar där vibrationer och buller annars är ett problem.

 

Acoustics – ljuddämpande färg

Acoustics är en vattenbaserad, ljuddämpande färg. Den ljuddämpande effekten baseras i likhet med de övriga DryTech-produkterna på de fysiska egenskaperna med microporer. Beläggningen absorberar ljudvågor och fördelar dem över microporstrukturen, vilket avsevärt dämpar störande ljudreflexer. Ljuddämpningsförmåga – Tan Delta (kombinerad) 0,116 (VTT- CR-00259-15, testrapport tillgänglig på begäran).


Den starka och elastiska ytan dämpar också vibrationer i materialet. Vid applicering i ett tjockt skikt har produkten dessutom värmeisolerande egenskaper.


Acoustics
Acoustics industrial spacesMindre buller med Acoustics

• Utmärkta ljud- och vibrationsdämpande egenskaper

• Bildar en mycket stark och elastisk film

• Uppfyller EN13501-1, klass A2-s1d0

• Resistent mot brand och flamspridningProdukt 

Densitet

Förbrukning

Applicering

Färger

Acoustics

1,3 kg/l

1,1–0,4 m2/l (1 200–3 600 g/m2)

Airless-färgspruta, pensel eller roller

vit och grå

Acoustics Line

1,2 kg/l

1,3–0,4 m2/l (950–2 800 g/m2)

Vanlig färgspruta eller putsspruta

vit och grå


DrytechVill du veta mer om Drytech-produkterna?

Lämna bara ditt namn och telefonnummer här nedanför så kommer en representant från Tikkurila att kontakta dig inom kort.