Tikkurila worldwide

AsbestGuard

Sätt stopp för asbest!

Asbest är en mineralprodukt som tidigare användes vid många konstruktionsarbeten. I dag vet vi att långvarig exponering av asbestfibrer kan orsaka allvarliga och dödliga sjukdomar. Idag används andra material, men det kan fortfarande finnas asbest kvar i äldre byggnader. Tikkurilas AsbestGuard erbjuder en effektiv lösning för inkapsling och försegling av.


AsbestGuard – inkapsling av asbest

AsbestGuard är en speciafärg som kapslar in och förseglar asbest som inte kan avlägsnas av konstruktionsmässiga skäl. Den är endast lämplig för användning inomhus på asbestcement och asbesthaltiga cementytor, akustikplattor och ventilationsisolering. I vissa fall kan ProSeal användas för att binda kvarvarande fibrer efter att asbest tagits bort.

AsbestGuard är en vattenbaserad täckfärg som enkelt kan appliceras med airless-färgspruta, pensel eller roller.AsbestGuard

Bättre hälsa med AsbestGuard

• Bevarar asbestens goda tekniska egenskaper

• Kapslar effektivt in lösa fibrer

• Värmeisolerande och ljuddämpande egenskaper

• Brandklass A2

• Reducerar rörelser i konstruktionen


DrytechVill du veta mer om Drytech-produkterna?

Lämna bara ditt namn och telefonnummer här nedanför så kommer en representant från Tikkurila att kontakta dig inom kort.