Tikkurila worldwide
Golvbroschyr Ishockeyhallar

Golvbeläggning i ishockeyhallar Temafloor 150 är en tvåkomponent epoxi färg som lämpar sig väl för ytbehandling av ishockeyhallarnas betong golv. Färgen syns klart genom isen och ger isen en skinande yta. Ett golv belagt med Temafloor 150 är ett bra underlag även för inline hockey utan is. Beläggningen är hård och slit stark och har goda friktionsegenskaper som passar väl för spelet.