Tikkurila worldwide
Golvbroschyr Temafloor 3000 SL

Temafloor 3000 är en lösningsmedelsfri självnivilerande tvåkomponent epoximassa. Massan produceras på arbetsplatsen genom att ren torr kvartssand (epoxifiller) blandas med Temafloor P 300 enligt anvisningar i gällande datablad. Temafloor 3000 används på nya och gamla betonggolv för att skydda mot hög kemisk belastning och kraftig mekanisk nötning. Rekommenderas för användning inom kemisk och farmaceutisk industri som laboratorier och renrum samt tung verkstads och industrimiljö.