Tikkurila worldwide
Golvbroschyr Temafloor 400 ESD

Lösningsmedelsfri Temafloor 4000 ESD bildar en elektriskt ledande beläggning när den används tillsammans med Temafloor 310 ESD Primer. Systemet rekommenderas för golv i elektronikindustrin, produktion och lagring av explosiva ämnen, platser med större risk för antändning, för golv inom IT, rum inom industrin, offentliga byggnader och andra platser där okontrollerad urladdning av statisk elektricitet är ovälkomna.