Tikkurila worldwide
Golvbroschyr Temafloor AC

Temafloor AC - Akrylbaserade Golvbeläggningssystem Ytbehandlingar har som uppgift att skydda betonggolv från kemisk och mekanisk belastning. Tikkurilas akrylbaserade golvbeläggningssystem Temafloor AC har utvecklats för krävande objekt där golvets hållbarhet, säkerhet och utseende är nyckelfaktorer.