Tikkurila worldwide
Brandskyddsfärg Fontefire ST60
Broschyr Fontefire ST 60 framsida_Page_01

Idag byggs de allra flesta offentliga byggnader och bostäder med någon form av bärande stålkonstruktion. I de fall en olycka skulle inträffa och brand utbryter så är tiden för att utrymma denna typ av byggnad begränsad. Efter en viss tids värmeutveckling kollapsar stålkonstruktionen. För att bygga in extra tid för att hinna evakuera en byggnad brandskyddar man den bärande konstruktionen. Vår lösning heter Fontefire ST60.

Broschyr Fontefire ST 60