Tikkurila worldwide

Betsade betonggolv

dgolv bets
Genom att betsa golvet så framhävs slitage, sprickor och naturliga variationer

i underlagets absorptionsförmåga, på ett unikt sätt som resulterar i en levande yta.Förbehandling och Grundmålning

 1. Förbered betonggolvet enligt instruktioner i produktens datablad


Betsning

 1. Blanda Ensi Uretanolja och bruten Betolux Golvfärg separat i respektive kärl.
  Blanda sedan bägge produkter i önskat förhållande, t.ex. 1:6. Genom att variera
  kulören på Betolux och blandningsförhållandet kan du åstadkomma olika resultat.
 2. Betsblandningen förtunnas sedan 10 - 20% med White Spirit 1050.
 3. Applicera betsen på golvet med hjälp av en tunn gummispackel. Betsen bör
  ha absorberats helt av betongen efter tork. Fördela och jämna ut betsen i ett
  kryssmönster för att undvika överlappning.
 4. Om nödvändigt behandlas golvet ytterligare en gång med Ensi Uretanolja
  efter 12 - 24 timmar.

Produkter som används

Tikkurila Industry 9L

Ensi


Teoretisk sträckförmåga: Färgberäknare
Appliceringsmetod:
Produktdatablad Safety data sheet