Tikkurila worldwide

Marmorering

dgolv marmorering
Genom att lägga flera beläggningar i olika kulörer så att de delvis tonas ihop skapar
man en effekt liknande marmorering med oljefärger. Olika kulörkombinationer
används för att skapa färggranna eller diskreta mönster.Förbehandling & Grundmålning

 1. Förbered betonggolvet enligt instruktioner i produktens datablad.

 2. Grundmåla golvet 1 - 2 strykningar med lösningsmedelsfri epoxilack
  Temafloor 200 Primer eller Temafloor 220W Primer.


Marmorering

 1. Arbetet ska utföras 6 - 24 timmar efter grundmålning.
 2. Till marmoreringen används Temafloor P 300 epoxibeläggning i 2 - 3 olika
  kulörer. Häll beläggningen på golvet i överlappande fält och streck. Tänk på
  att blandningens brukstid är 30 min efter tillsats av härdaren.
 3. För att skapa marmoreringseffekten jämnas beläggningen med hjälp av en
  golvlackspridare så att kulörerna tonas i varandra. Eftersom Temafloor P 300
  är självnivellerande så bildas inte nya kulörer utan fälten överlappar och
  skapar en vackert marmorerad yta.
 4. Använd spikskor under arbetet.

Planering & utformning

Ett designat golv är en del av rummets visuella intryck. När du planerar ett 

marmorerat golv bör du ta hänsyn till hur utrymmet används och hur ytorna upplevs.

Vi rekommenderar även att du provar ut olika kulörkombinationer; marmorering

fungerar oftast bäst när kulörerna är närliggande.


En iögonfallande marmorering på golvytan tillåter en förenkling av dekor och

möblemang i det resterande utrymmet.


Kulörer

Marmorerade golv får sitt imponerande utseende tack vare sina kulörer och dessas

kombination. Vårt breda utbud av kulörer i epoxibeläggningar ger designers nästintill

total frihet att skapa kombinationer.


Produkter som används

Tikkurila Industry 9L

Temafloor 200

 • För grundning och impregnering av nya och gamla betonggolv före behandling med TEMAFLOOR-seriens epoxifärger eller golvmassor.
 • Förtunnad TEMAFLOOR 200 tränger väl in betongens porer och tätar ytan och bidrar till beläggningens eller massan vidhäftning till underlaget.
 • Kan även blandas med sand och användas för reparation och lagning av betonggolv.
 • Teoretisk sträckförmåga:

  Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:

   

  1:a behandlingen:                                         4 - 8 m²/l.

  2:a behandlingen:                                         6 -10 m²/l.

   

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden. Färgberäknare
  Appliceringsmetod:
  Förtunning: 1029 och 1031
  Produktdatablad Safety data sheet
  Tikkurila Industry 9L

  Temafloor W 220

 • Används för impregnering och grundning av nya och gamla betonggolv före applicering av TEMAFLOOR seriens epoxiytbeläggningar och -massor.
 • Lämplig damm bindning och för evakuering av fuktig betong relativ luftfuktighet i betongen över 97 % ytan.
 • Tålig mot mekanisk påfrestning samt oljor och fetter.
 • Teoretisk sträckförmåga: Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden. Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt  6 - 10 m²/l. Färgberäknare
  Appliceringsmetod:
  Förtunning: 1029 och 1031
  Produktdatablad TEMAFLOOR 220W PRIMER - SE-SWE
  Tikkurila Industry 9L

  Temafloor P 300

 • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier samt icke oxiderande syror, låga koncentrationer av alkalier och saltlösningar, oxiderande syror och blekningslösningar endast som tillfälliga stänk. Noggrannare uppgifter om kemikaliebeständighet i separat tabell.
 • Tål + 70 ºC torr värme och + 60 ºC varmt vatten. Tål ej stora, återkommande snabba temperaturväxlingar.
 • Självutslätande ytbeläggning, appliceras med tand- eller stålspackel och utjämnas med piggrulle.
 • Med TEMAFLOOR FLEX-härdaren får man en elastisk yta som tål rörelser eller sprickor i betongen.
 • Finns även i RAL EFFECT metallic färger.
 • Teoretisk sträckförmåga:

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.

   

  Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:

   

  Vid en skikttjocklek på 0,3 mm, ca. 3 m2 / l

  Vid en skikttjocklek på 0,5 mm, ca. 2 m2 / l Färgberäknare
  Appliceringsmetod: Blandningen hälls ut på golvet, appliceras med tandad stålspackel eller spackel och utjämnas med mohairrulle.
  Produktdatablad Safety data sheet