Tikkurila worldwide

Mönster på frihand

dgolv frihandsmonster

Denna teknik kan användas med valfria mönster och färger på golvytan. Stora

enkla mönster ger maximalt intryck och kulörvalet hjälper till att skapa vackra

kontraster eller en mer diskret mönstereffekt.Förbehandling & Grundmålning

 1. Förbered betonggolvet enligt instruktioner i produktens datablad.
 2. Grundmåla golvet 1 - 2 strykningar med lösningsmedelsfri epoxilack
  Temafloor 200 Primer eller Temafloor 220W Primer.

Målning

 1. Applicera Temafloor P300 epoxibeläggning i ett jämnt skikt. Använd en roller
  med kort lugg. Avlägsna luftbubblor med en piggroller.

Mönster

 1. Vid mönstermålningen är det praktiskt att använda sig av vattenkannor med
  olika storlek på munstycket. Låt skiktet med baskulören torka i 20 - 30 minuter
  innan mönstret målas vått-i-vått.
 2. Använd spikskor under arbetet. Måla mönstret enligt dina ritningar med hjälp
  av vattenkannorna.
 3. Beläggningen är självnivellerande. Undvik att använda för mycket färg på en
  gång så att det inte täcker över tidigare fält. Innan mönstret påbörjas kan
  det vara bra att öva på en provyta.
Planering & utformning

Vi rekommenderar att hela utrymmet och dess dimensioner tas i beaktande när

mönstret utformas.


dgolv planering

När detaljerna planeras bör du vara uppmärksam på de begränsningar som
mönstermålning på frihand kan medföra. Kom ihåg att det är extremt svårt att
framställa och repetera exakta eller detaljerade mönster.

dgolv skiss
Genom att använda flera olika och färgstarka kulörer så kan du vara säker på

att ditt mönstrade golv blir imponerande. Vårt breda utbud av kulörer tillgängliga

i epoxibeläggningar ger designers nästintill total frihet att skapa golvmönster.


Produkter som används

Tikkurila Industry 9L

Temafloor 200

 • För grundning och impregnering av nya och gamla betonggolv före behandling med TEMAFLOOR-seriens epoxifärger eller golvmassor.
 • Förtunnad TEMAFLOOR 200 tränger väl in betongens porer och tätar ytan och bidrar till beläggningens eller massan vidhäftning till underlaget.
 • Kan även blandas med sand och användas för reparation och lagning av betonggolv.
 • Teoretisk sträckförmåga:

  Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:

   

  1:a behandlingen:                                         4 - 8 m²/l.

  2:a behandlingen:                                         6 -10 m²/l.

   

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden. Färgberäknare
  Appliceringsmetod:
  Förtunning: 1029 och 1031
  Produktdatablad Safety data sheet
  Tikkurila Industry 9L

  Temafloor W 220

 • Används för impregnering och grundning av nya och gamla betonggolv före applicering av TEMAFLOOR seriens epoxiytbeläggningar och -massor.
 • Lämplig damm bindning och för evakuering av fuktig betong relativ luftfuktighet i betongen över 97 % ytan.
 • Tålig mot mekanisk påfrestning samt oljor och fetter.
 • Teoretisk sträckförmåga: Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden. Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt  6 - 10 m²/l. Färgberäknare
  Appliceringsmetod:
  Förtunning: 1029 och 1031
  Produktdatablad TEMAFLOOR 220W PRIMER - SE-SWE
  Tikkurila Industry 9L

  Temafloor P 300

 • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier samt icke oxiderande syror, låga koncentrationer av alkalier och saltlösningar, oxiderande syror och blekningslösningar endast som tillfälliga stänk. Noggrannare uppgifter om kemikaliebeständighet i separat tabell.
 • Tål + 70 ºC torr värme och + 60 ºC varmt vatten. Tål ej stora, återkommande snabba temperaturväxlingar.
 • Självutslätande ytbeläggning, appliceras med tand- eller stålspackel och utjämnas med piggrulle.
 • Med TEMAFLOOR FLEX-härdaren får man en elastisk yta som tål rörelser eller sprickor i betongen.
 • Finns även i RAL EFFECT metallic färger.
 • Teoretisk sträckförmåga:

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.

   

  Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:

   

  Vid en skikttjocklek på 0,3 mm, ca. 3 m2 / l

  Vid en skikttjocklek på 0,5 mm, ca. 2 m2 / l Färgberäknare
  Appliceringsmetod: Blandningen hälls ut på golvet, appliceras med tandad stålspackel eller spackel och utjämnas med mohairrulle.
  Produktdatablad Safety data sheet