Tikkurila worldwide

Stenmönster

dgolv stänkmönster
Genom att spraya förtunning på en en golvbeläggning med metallic-effekt skapas
ett imponerande, stenliknande mönster.


Förbehandling och Grundmålning

 1. Förbered betonggolvet enligt instruktioner i produktens datablad.

 2. Grundmåla golvet 1 - 2 strykningar med lösningsmedelsfri epoxilack
  Temafloor 200 Primer eller Temafloor 220W Primer.

Målning

 1. Applicera Temafloor P300 epoxibeläggning i ett jämnt skikt. Använd en
  roller med kort lugg. Avlägsna luftbubblor med en piggroller.

Mönster

 1. Använd t.ex. Epoxiförtunning 006 1029 i en ren sprayflaska eller
  trädgårdsspruta. Utför mönstret vått-i-vått, inom 30 minuter efter att
  golvbeläggningens komponenter har blandats.
 2. Använd spikskor under arbetet. Genom att ändra storleken på dropparna
  kontrolleras storleken på mönstret. En tydlig mönstereffekt uppnås genom
  att spraya förtunningen uppåt så att de fallande dropparna skapar större
  stänk när de träffar golvet.


Produkter som används

Tikkurila Industry 9L

Temafloor 200

 • För grundning och impregnering av nya och gamla betonggolv före behandling med TEMAFLOOR-seriens epoxifärger eller golvmassor.
 • Förtunnad TEMAFLOOR 200 tränger väl in betongens porer och tätar ytan och bidrar till beläggningens eller massan vidhäftning till underlaget.
 • Kan även blandas med sand och användas för reparation och lagning av betonggolv.
 • Teoretisk sträckförmåga:

  Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:

   

  1:a behandlingen:                                         4 - 8 m²/l.

  2:a behandlingen:                                         6 -10 m²/l.

   

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden. Färgberäknare
  Appliceringsmetod:
  Förtunning: 1029 och 1031
  Produktdatablad Safety data sheet
  Tikkurila Industry 9L

  Temafloor W 220

 • Används för impregnering och grundning av nya och gamla betonggolv före applicering av TEMAFLOOR seriens epoxiytbeläggningar och -massor.
 • Lämplig damm bindning och för evakuering av fuktig betong relativ luftfuktighet i betongen över 97 % ytan.
 • Tålig mot mekanisk påfrestning samt oljor och fetter.
 • Teoretisk sträckförmåga: Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden. Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt  6 - 10 m²/l. Färgberäknare
  Appliceringsmetod:
  Förtunning: 1029 och 1031
  Produktdatablad TEMAFLOOR 220W PRIMER - SE-SWE
  Tikkurila Industry 9L

  Temafloor P 300

 • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier samt icke oxiderande syror, låga koncentrationer av alkalier och saltlösningar, oxiderande syror och blekningslösningar endast som tillfälliga stänk. Noggrannare uppgifter om kemikaliebeständighet i separat tabell.
 • Tål + 70 ºC torr värme och + 60 ºC varmt vatten. Tål ej stora, återkommande snabba temperaturväxlingar.
 • Självutslätande ytbeläggning, appliceras med tand- eller stålspackel och utjämnas med piggrulle.
 • Med TEMAFLOOR FLEX-härdaren får man en elastisk yta som tål rörelser eller sprickor i betongen.
 • Finns även i RAL EFFECT metallic färger.
 • Teoretisk sträckförmåga:

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.

   

  Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:

   

  Vid en skikttjocklek på 0,3 mm, ca. 3 m2 / l

  Vid en skikttjocklek på 0,5 mm, ca. 2 m2 / l Färgberäknare
  Appliceringsmetod: Blandningen hälls ut på golvet, appliceras med tandad stålspackel eller spackel och utjämnas med mohairrulle.
  Produktdatablad Safety data sheet