Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
19.09.2011

Temafloor W 220

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används för impregnering och grundning av nya och gamla betonggolv före applicering av TEMAFLOOR seriens epoxiytbeläggningar och -massor.
 • Lämplig damm bindning och för evakuering av fuktig betong relativ luftfuktighet i betongen över 97 % ytan.
 • Tålig mot mekanisk påfrestning samt oljor och fetter.
 • Rekommenderat användningsområde Betonggolv.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Gulaktig.
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden. Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt  6 - 10 m²/l.
  Förtunning 1029 och 1031
  Blandningsförhållande Lack 2 volymdelar 008 4360
  Härdare 1 volymdel 008 4370
  Brukstid (+23°C) ca. 15 min efter sammanblandningen i kärlet, 20 - 30 min. utbrett på golvet.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Dammtorr                                           8 h

  Övermålningsbar                             1- 3 d

  Genomhärdad                                     7 d

   

  Vid lägre temperatur sker härdningen långsammare.
  Volymtorrhalt ca. 100 volym %.
  Densitet 1,1 g/cm3.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Under lackeringsarbetet och medan lacken torkar skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från minst ca 2 veckor gammal betongyta genom slipning eller betning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten.
  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Grundmålning Lackblandningen appliceras så rikligt att betongytan impregneras. Vid behov upprepas grundningen, efter ca.12 timmar, tills en porfri yta uppnås.
  Lagning Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av oförtunnad lack och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel lackblandning och 1-2 volymdelar sand grovlek ø 0,1 - 0,6 mm. De utjämnade ställena planslipas före topplackning.
  Förtunning Förtunning 1031 eller 1029.
  Blandning av komponenter Härdaren tillsätts i lackdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min).
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031 eller 1029.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
  Temafloor 220 W Primer: max. VOC < 500 g/l
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTEMAFLOOR 220W PRIMER - SE-SWE
  Säkerhetsdatablad FörtunningFörtunning 0061031
  Säkerhetsdatablad HärdareTEMAFLOOR 220W HARDENER SE-SWE
   
  -


  Tillbaka