Tikkurila worldwide

Golvguiden

Produkt

Genomsnittlig filmtjocklek

Användningsområde

A. Dammbindning

0 mm

Dammbindning i industrilokaler, lager och garage.

1-2 x Temafloor Fluat
2. Impregnerande produkter

< 0.02 mm

Golv utsatta för måttlig påfrestning inom lager- och industrilokaler samt förberedelse till dammbindning.

Lösningsmedel- eller vattenburen 2-komp epoxilack

Fukthärdande polyuretanlack

1-2 x Temafloor 25 eller Fontedur FL Matt betonglack
B. Lösningsmedelsburna färger och lacker

0.04 - 0.1 mm

Gamla och nya betonggolv utsatta för måttlig kemisk och mekanisk påfrestning i lager- och industrilokaler.

2-komp epoxyfärg

2 - 3 x Fontecoat FL 100


C. Lösningsmedelsfria färger, lacker och ytskikt

0.1 - 0.5 mm

Gamla och nya betonggolv utsatta för måttlig kemisk och mekanisk påfrestning i lager- och industrilokaler.

2 x Temafloor 150 epoxifärg

2 x Temafloor 210 epoxilack

Gamla och nya betonggolv utsatta för måttlig eller hög kemisk och mekanisk påfrestning. Lämplig för butiker, Showrooms, maskinrum och källare.

1 - 2 x Temafloor 220 epoxilack

Mosaic-flingor:

 

2 x Temafloor 150 epoxifärg + Mosaic flingor, 30 g/m2

Gamla och nya betonggolv utsatta för måttlig eller hög kemisk och mekanisk påfrestning. Används i lager- och produktionsanläggningar.

1 - 2 x Temafloor 210 epoxilack

1 - 2 x Temafloor 200 epoxilack

1 x Temafloor P 300 epoxibeläggning
D. Självutjämnande beläggningar

1.0 - 4.0 mm

Betonggolv utsatta för hög kemisk och mekanisk påfrestning och truck-korridorer i lager- och produktionsanläggningar. Även lämplig när golvytan ska vara jämn, hygienisk och lätt att rengöra (t.ex. sjukhus, lab, läkemedel- och matframställning)

1 - 2 x Temafloor 200 epoxilack

1 x Temafloor 3000 epoxi screed

Golv av betong och asfaltemulsion utsatta för hög mekanisk påfrestning i industrianläggningar och verkstäder. Även lämplig för lastkajer och ventilationsrum. Ljudabsorberande.

1 - 2 x Temafloor 200 epoxilack

1 x Temafloor PU polyuretan screed
E. Mortars

> 3.0 mm

Gamla och nya betonggolv utsatta för hög mekanisk och kemisk belastning inom mekanisk, kemisk och livsmedelsindustri.

1 - 2 x Temafloor 400 epoxilack

1 x Temafloor 4000 epoxi screed

1 - 2 x Temafloor 400 epoxilack
F. Elektriskt ledande ytskikt

1.5 - 2.0 mm

För betonggolv utsatta för tung mekanisk påfrestning inom process- och elindustri där elektrisk ledningsförmåga enligt IEC 61340-5-1 krävs.

1 x Temafloor 200

1 x Temafloor 310 ESD Primer

1 x Temafloor 4000 ESD