Tikkurila worldwide

Fogfria Golv

floor collectionIndustrigolv utgör grunden för maskiner och utrustning. På samma gång är det en del av de anställdas arbetsmiljö. Ett obehandlat golv kan inte stå emot mekaniska och kemiska påfrestningar. Utan fullgod ytbehandling kan golvet försvagas och slitas ut inom en relativt kort tidsperiod.

Tikkurila erbjuder ett brett utbud golvbeläggningar att välja bland och vår kunniga personal hjälper dig att hitta rätt lösning . Vänligen läs produktdatabladet för målningsanvisningar och övrig information. Kontakta din lokala Tikkurila-representant för optimalt produktval eller om ni har ytterligare frågor.


Det finns många fördelar med att välja rätt ytbehandling:

  • Ökar golvets styrka.
  • Förhindrar uppkomsten av damm.
  • Underlättar rengöring.
  • Förbättrar slitagemotstånd.
  • Förbättrar mekaniskt och kemiskt motstånd.
  • Förhindrar upptag av smuts, olja och kemikalier.
  • Lyser upp lokalerna.
  • Förbättrar arbetsmiljön

GolvprodukterLösningsmedelsfria färger

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temafloor 150
Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temafloor P 300
Tvåkomponent, lösningsmedelsfri epoxiytbeläggning.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
 
Temafloor PU
Lösningsmedelfri, tvåkomponent polyuretanbeläggning.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
 
Temafloor PU Flex
En lösningsmedelsfri, elastisk tvåkomponents polyuretanfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
 
Temafloor PU-UV
Lösningsmedelfattig, tvåkomponent polyuretanbeläggning.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning

Vattenburna färger

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Fontedur FL Matt
Vattenburen, matt, tvåkomponent polyuretantopplack.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
 
Fontefloor EP 100
Tvåkomponent, vattenburen epoxifärg
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
 
Fontefloor EP Clear
Tvåkomponent vattenburen epoxilack.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontefloor EP Primer
Tvåkomponent vattenburen epoxiprimer.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 

Lacker

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Ensi
Uretanolja
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temafloor 200
Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack för grundning.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temafloor 210 Clear
Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temafloor 25 Clear
Fukthärdande enkomponent klar polyuretanlack.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temafloor 400
Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temafloor 401
Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temafloor W 220
Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning

MMA- Akrylater

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temafloor AC 102 Primer
Tvåkomponent, lågviskös, lösningsmedelsfri akryllack för grundning.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temafloor AC 501
Tvåkomponent, lågviskös, lösningsmedelsfri akrylbeläggning.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temafloor AC 502
Tvåkomponent, elastisk, lösningsmedelsfri akrylbeläggning.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temafloor AC 509
Tvåkomponent, lågviskös, lösningsmedelsfri akrylbeläggning.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temafloor AC 601 Clear
Tvåkomponent, lågviskös, lösningsmedelsfri akryltopplack.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temafloor AC 602 Clear
Tvåkomponent, lågviskös, lösningsmedelsfri akryltopplack.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temafloor AC 609 Clear
Tvåkomponent, lösningsmedelsfri akryltopplack.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 

Övriga produkter

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temafloor 3000
Tvåkomponent, lösningsmedelsfri epoxigolvmassa som tillverkas på arbetsplatsen genom att blanda sand i en blandning av TEMAFLOOR P300, epoxibeläggning.
Produktdatablad
 
 
 
Temafloor 3000 SL
Tvåkomponent, lösningsmedelsfri epoxigolvmassa som erhålles genom att blanda Epoxi Filler i en blandning av TEMAFLOOR 3000 SL, epoxibeläggning.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temafloor 310 ESD Primer
En lösningsmedelsburen, tvåkomponent, ledande epoxi primer.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temafloor 4000
Lösningsmedelfri TEMAFLOOR 4000 Original färgsandsbeläggning tillverkas på arbetsplatsen med natursand eller färgad kvartssand och TEMAFLOOR 400.
Produktdatablad
 
 
 
Temafloor 4000 Compact
Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxigolvmassa som erhålles genom att tillsätta siktad natursand eller färgad kvartssand till TEMAFLOOR 210 eller 400.
Produktdatablad
 
 
 
Temafloor 4000 ESD
Lösningsmedels fri temafloor 4000 ESD. Genom att lägga ledande sand som blandas med Temafloor 401 epoxilack.
Produktdatablad
 
 
 

Produktinformation

Frågor? Du kan även kontakta oss på: info.se@tikkurila.com

fogfritt golv