Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
02.05.2013

Temafloor 25 Clear

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Fukthärdande enkomponent klar polyuretanlack.
PRODUKTEGENSKAPER
 • För impregnering och lackering av betonggolv och liknande ytor. Vid behandling med TEMAFLOOR 25 förhindrar man dammbildning och förbättrar betongytans motståndskraft mot föroreningar.
 • Lämpligt som ytlack i Mosaic-golvbeläggningssystem.
 • Motstår väl mekanisk påfrestning, gas- och kemikaliepåfrestningar samt vatten.

  Brandklassificering: BFL-s1 enligt EN 13501-
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för lackering av golv utsatta för måttlig mekanisk och kemikalisk påfrestning i industri-, verkstads- och lagerutrymmen.

  TEKNISKA DATA
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Genomsnittlig åtgång är ca 4-7 m²/l.

   

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Dammtorr                              1,5 timmar

  Beröringstorr                          2 timmar

  Överlackeringsbar                   4 -12 timmar

  Genomhärdad                         24 timmar

   

  Obs! Om luftens relativa fuktighet är lägre än 50 % förlängs härdningstiden.
  Fire resistance Brandklassificering: B fl-s1 enligt EN 13501-1
  Volymtorrhalt ca. 50 volym %.
  Densitet 1,0 kg/l
  Produktkod 005 5750

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under lackeringsarbetet och medan lacket torkar skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten 50-90 %.
  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet.
  Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Grundmålning Grundlackering utförs med 15% förtunnad TEMAFLOOR 25 betonglack. Lackblandningen hälls ut på golvet och appliceras jämnt över ytan. Om betongytan absorberar lacken helt och hållet, upprepas behandlingen direkt enligt "vått-i-vått" principen.
  Lagning Håligheter, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av t.ex. TEMAFLOOR 200 epoxilack och torr, ren sand, grovlek ø 0,1-0,5 mm. Tillsätt en behövlig mängd sand för framställning av spackel. De spacklade ställena planslipas före ytlackering.
  Applicering Med pensel eller rulle.
  Förtunning Förtunning 1061.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1061.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/h), 750 g/l (2010)
  Temafloor 25: max. VOC < 750 g/l
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor 25 Clear
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemafloor 25 Clear
   
  -


  Tillbaka