Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
18.02.2009

Temafloor 4000 Compact

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxigolvmassa som erhålles genom att tillsätta siktad natursand eller färgad kvartssand till TEMAFLOOR 210 eller 400.
PRODUKTEGENSKAPER
  • För gamla och nya betonggolv utsatta för kemisk och mekanisk påfrestning i kemisk skogsindustri samt läkemedels- och livsmedelsindustri.
  • Tack vare sin slagfasthet lämpar den sig för beläggning av lastbryggor och golv i reparationsverkstäder.
  • Rekommenderas även för utrymmen där golvytan är utsatt för ånga o.dyl. värmepåfrestningar, t.ex. i storkök och mejerier.
  • Tål hårt slitage, noggrannare uppgifter om kemikaliebeständighet i separat tabell.
  • Tål +110 °C torr värme och + 60 °C varmt vatten. Massan är inte hal.
Rekommenderat användningsområde Tack vare sin slagfasthet lämpar den sig för beläggning av lastbryggor och golv i reparationsverkstäder. Rekommenderas även för utrymmen där golvytan är utsatt för ånga o.dyl. värmepåfrestningar, t.ex. i storkök och mejerier.

TEKNISKA DATA
Kulörer Kulören bestäms av den sand som används.
Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och jämnhet. Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:

Vid en skikttjocklek på 2-3 mm                    1,1 liter lackblandning/ m².

Vid en skikttjocklek på 3-4 mm                    1,3 liter lackblandning/ m².
Blandningsförhållande TEMAFLOOR lack blandning: Lack 3 volymdelar
( Temafloor 210 eller 400 ) Härdare 1 volymdel
Massans skikttjocklek 2 - 3 mm
1 liter TEMAFLOOR blandning
5 liter COMPACT mjöl
5 liter sand, grovlek ø 0,3 - 0,7 mm. 1,2 kg/m² sand för att strö ut på ytan.
Massans skikttjocklek 3 - 4 mm
1 liter TEMAFLOOR blandning
5 liter COMPACT mjöl
5 liter sand, grovlek ø 0,7 - 1,2 mm. 1,7 kg/m² sand för att strö ut på ytan.

Brukstid (+23°C) 15 - 30 min. efter sammanblandningen i kärlet, 1 - 1½ h utbrett på golvet.
Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet