Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
19.09.2011

Temafloor PU-UV

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Lösningsmedelfattig, tvåkomponent polyuretanbeläggning.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Klarar medelhård mekanisk och kemisk belastning.
 • Bra resistans mot punktbelastningar.
 • Självutjämnande – appliceras med distansraka eller stålspackel.
 • Rekommenderat användningsområde Användes som en UV-resistent toppbeläggning på TEMAFLOOR PU-beläggningar på parkeringsdäck och liknade ytor exponerade för direkt solljus.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval TVT 0229. Glans och kulör kan förändras med tiden.
  Glans Gloss (2/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.

   

  Vid en skikttjocklek på 0,3 mm, ca. 3 m2 / l

  Vid en skikttjocklek på 0,5 mm, ca. 2 m2 / l

  Blandningsförhållande Bas 2 volymdelar 008 4000
  Härdare 1 volymdel 008 4001
  Brukstid (+23°C) 40 minuter på underlaget, ca 20 minuter I blandningskärlet.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Dammtorr                            6 timmar

  Lättare trucktrafik               24 timmar

  Fullt uthärdad                         7 dygn

   

  Vid lägre temperatur sker härdningen långsammare.
  Volymtorrhalt Ca. 90 %.
  Densitet 1.4 kg / litre (mixture)

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Den relativa fuktigheten skall vara under 97 %. Under arbetet och medan massan torkar skall luftens, ytans och massans temperatur vara över +15 ºC och den relativa luftfuktigheten
  under 70 %.
  Förberedelser Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra föroreningar avlägsnas genom emulsionstvätt.
  Applicering Beläggningsarbetet kan påbörjas då grundlackeringen och reparationerna fått torka minst 24 timmar. Över 7 dygn gammal yta slipas före beläggning. Blandningen hälls ut på golvet, appliceras med tandad stålspackel eller spackel. Kontrollera att beläggningstjockleken genom att mäta förbrukning och filmtjocklek. Rekommenderad tjocklek på ett lager är 0,3-1,0 mm. Ytan piggrollas ca 10-20 minuter efter applicering. Piggrollern tar bort luft och bubblor från beläggningen. Vid gång på färsk yta används spikskor.

  OBS! Eventuell kvarvarande blandning i botten på burken tillsätts nästa sats och får inte skrapas och läggas ut på golvet.
  Förtunning Förtunna ej TEMAFLOOR PU-UV
  Rengöring av arbetsredskap Rengöring av arbetsredskap med Förtunning 1061.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 550 g/l (2007), 500 g/l (2010)
  Temafloor PU-UV: max. VOC < 500 g/l
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor PU-UV
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemafloor PU-UV
  Säkerhetsdatablad HärdareTemafloor PU-UV
   
  -


  Tillbaka