Tikkurila worldwide

Brandskyddsfärg Fontefire ST 60

Fontefire ST 60 är en vattenburen brandskyddsfärg som är avsedd i första hand för inomhusbruk. Flera olika rostskyddsprimers är godkända.

Vi kan erbjuda såväl vattenburna som mer traditionella lösningsmedelburna primers såväl 1 komponents som 2 komponents.

När det gäller toppfärger finns även här vattenburna alternativ men även alkyder som polyuretanfärger kan användas för mer krävande miljöer.

 

BRANDKLASS

I de allra flesta fall föreskriver konstruktören en viss bärförmåga (R) och brandklass (30, 60 eller 90) – Vid brandklassen R60 skall således konstruktionen klara ett brandförlopp i 60 minuter.

 

F/A SEKTIONSFAKTOR

De olika tillverkarna av stål har tabeller över sina profiler.

Där finns värdet för den uppvärmda ytan (F) som kan vara 3 eller 4 sidor

av en profil). Denna kan även anges som Hp som står för engelskans ”heated perimeter”. (A) står för tvärsnittsarean.

F/A skall ligga mellan 40 och 300 för att man skall kunna brandskyddsmåla med Nonfire S104

 

LASTUTNYTTJANDEGRAD                                                                                             

Vid projektering beräknar konstruktören till hur stor del profilen
kommer att belastas eller utnyttjas. Normalt anges ett värde i %,

vanligen 20-80% men kan även anges som en faktor t.ex. 0,3 eller

även som en temperatur som konstruktionen skall klara av.

 

Om du saknar någon information eller vill veta mer om Fontefire ST 60 är du välkommen att kontakta Tikkurila.
Läs vår broschyr!


Produktinformation

Frågor? Du kan även kontakta oss på: info.se@tikkurila.com