Tikkurila worldwide

Kostnadsjämförelse av färgsystem för metall

Det här programmet räknar ut kostnaden för ett färgsystem enligt valda produkter. Kom ihåg att lägga in priser, mängd förtunning och torrfilmstjocklek för varje färgskikt.

Produkter

1. Välj produkt och fyll i detaljer 2. Komplettera uppgifter om förtunningen
Volym-% Blandningens literpris (SEK / l) Filmtjocklek, torr (µm) Förtunningens literpris (SEK / l) Volym-% förtunning