Tikkurila worldwide

Produkter för Metall


Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Duasolid 50
En tvåkomponent oxiranesterfärg med hög torrhalt innehållande aktiva korrosionsskyddande pigment.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Duasolid 90 Aluminium
En tvåkomponent, högblank oxiranesterfärg innehållande aluminiumpigment.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Duasolid Primer
En tvåkomponent oxiranester primer.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Fontecoat EP 50
Tvåkomponent, vattenburen epoxitäckfärg och enskiktsfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontecoat EP 50 Beige
Tvåkomponent, vattenburen epoxi färg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
 
Fontecoat EP 80
Tvåkomponent, vattenburen epoxitäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontecoat SC 80 Alfa Laval Blå
Tvåkomponent, vattenburen epoxitäckfärg och enskiktsfärg som innehåller aktiva rostskyddspigment.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
 
Fontecryl SC 50
Vattenburen, 1-komp snabbtorkande, alkydmodifierad akrylfärg innehållande rostskyddspigment
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontecryl 10
Vattenburen, snabbtorkande, rostskyddspigmenterad akrylgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontecryl 10 Dipp
Vattenburen, snabbtorkande, rostskyddspigmenterad akrylgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontecryl 25
Vattenburen, snabbtorkande, akrylatbaserad färg innehållande rost-skyddspigment.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontecryl AP
En vattenburen, enkomponent snabbtorkande primer innehållande aktiva korrosionsskyddande pigment.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontecryl PP Grå
En vattenburen, enkomponent snabbtorkande primer innehållande aktiva korrosionsskyddande pigment.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontedur HB 80
En tvåkomponent, vattenburen polyuretantäcklack.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
 
Fontefire ST 60
En vattenburen enkomponent svällande brandskyddsfärg. När den exponeras för värme sväller den och bildar ett isolerande skumskikt.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontelac QD 80
Vattenburen, blank alkydtäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontemal
Vattenburen värmebeständig silikonhartsbaserad färg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fonteroof HB
Vattenburen akrylfärg av tjockfilmstyp.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontetherm PE 90
Vattenburen, enkomponent polyesterbaserad ungslackfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Fontezinc 85
Tvåkomponent vattenburen zinkrik epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
 
Förtunning 1006
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Förtunning 1024
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Förtunning 1029
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Förtunning 1031
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Förtunning 1039
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Förtunning 1048
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Förtunning 1061
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Förtunning 1067
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Förtunning 1370
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Förtunning 1902
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Panssari Akva
Vattenburen akrylfärg för metall ytor.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Rostex Super Akva Metall Primer
Vattenburen rostskyddspigmenterad rostskyddsgrundfärg för metallytor.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temablast EV 110
Tvåkomponent, järnoxidpigmenterad epoxibaserad verkstadsgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temabond ST 200
Tvåkomponent, lösningsmedelsfattig, aluminiumpigmenterad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temabond ST 300
Tvåkomponent, lösningsmedelsfattig modifierad, epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temabond WG 200
Tvåkomponent, lösningsmedelsfattig, lågtemperaturhärdande, aluminium-pigmenterad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temabond WG 300
Tvåkomponent, lågtemperaturhärdande, modifierad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaclad SC 50
Tvåkomponent rostskyddspigmenterad halvblank polyuretanfärg av tjockfilmstyp, speciellt utformad för att underhålla och måla om färgbelagda plåttak och fasader.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat 50
Tvåkomponent, hartsmodifierad och rostskyddspigmenterad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat GF Primer
Tvåkomponent polyamidhärdad epoxigrundfärg som innehåller zinkfosfat.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat GPL
Tvåkomponent, högmolekylär aminaddukthärdad epoxitäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat GPL-S MIO
Tvåkomponent, polyamidhärdad, järnglimmerpigmenterad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat GPL-S Primer
Tvåkomponent, polyamidhärdad epoxigrundfärg av tjockfilmstyp.Innehåller zinkfosfat.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat GS 50
Tvåkomponent, polyamidhärdad epoxifärg av tjockfilmstyp.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat HB 30
Tvåkomponent hartsmodifierad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat MIO
Tvåkomponent, hartsmodifierad och järnglimmerpigmenterad epoxi färg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat Primer
Tvåkomponent, hartsmodifierad och rostskyddspigmenterad epoxi färg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat RM 40
Tvåkomponent, hartsmodifierad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat SPA 50
Tvåkomponent, hartsmodifierad epoxi färg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat SPA MIO
Tvåkomponent, aluminium- och järnglimmerpigmenterad polyamidhärdande epoxifärg, som innehåller zinkfosfat som rostskyddspigment.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacoat SPA Primer MIO
Tvåkomponent, järnglimmerpigmenterad, hartsmodifierad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacryl AR 50
Fysikaliskt torkande, klorfri, halvblank akrylattäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temacryl EA 50
Tvåkomponent, halvblank isocyanatfri akrylfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur 20
Tvåkomponent, halvmatt akrylpolyuretanfärg som innehåller rostskydds-pigment, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur 50
Tvåkomponent, halvblank akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur 90
Tvåkomponent, högblank akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur Accelerator
Accelerator-lösning för polyuretanfärg
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temadur Clear
Tvåkomponent, högblank akryllack, isocyanathärdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur EZ 80
Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad blank polyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat. Snabbtorkande.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur FSD Mörkgrön 326H
Tvåkomponent, halvmatt akrylpolyuretantäckfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur HB 50
Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad halvblank akrylpolyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur HB 80
Tvåkomponent blank, rostskyddspigmenterad akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temadur HS 90
Tvåkomponent, högblank polyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur Primer
Tvåkomponent, matt akrylpolyuretanfärg som innehåller rostskyddspigment, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur SC 20
Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad halvmatt polyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur SC 50
Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad halvblank polyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur SC-F 20
Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad halvmatt polyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat. Snabb torkande.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur SC-F 50
Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad halvblank polyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat. Snabb torkande.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temadur SC-F 80
Tvåkomponent, rostskyddspigmenterad blank polyuretanfärg, härdare alifatisk isocyanat. Snabbtorkande.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temakeep GREY
Tvåkomponent, vidhäftningsgrundfärg innehållande högmolekylärt expoxiharts.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temal 400
Värmebeständig silikonhartsbaserad färg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temal 600
Silikonhartsbaserad aluminiumfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temal 600 HB
Silikonhartsbaserad aluminiumfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac AB 70
Blank alkydtäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac AB MIO
Järnglimmerpigmenterad (MIO) alkydfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac Accelerator
Tillsatsmedel för att påskynda torkningen hos TEMALAC FD 50 och FD 80.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
 
Temalac FD 20
Snabbtorkande, halvmatt rostskyddspigmenterad enskiktsalkydfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac FD 50
Snabbtorkande, halvblank rostskyddspigmenterad alkydtäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac FD 80
Snabbtorkande, blank alkydtäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac ML 90
Högblank alkydtäckfärg
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac SC-F 20
En halvmatt rostskyddspigmenterad alkydfärg med hög torrhalt.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac SC-F 40
En halvblank rostskyddspigmenterad alkydfärg med hög torrhalt.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temalac SC-F 80
En blank rostskyddspigmenterad alkydfärg med hög torrhalt.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaline CL
Tvåkomponent, lösningsmedelsfri modifierad epoxibeläggning.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaline EPL 100
Tvåkomponent fenolepoxi.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaline LP 60
Tvåkomponent aminaddukthärdad epoxitäckfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaline LP Primer
Tvåkomponent aminaddukthärdad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaline NL
Tvåkomponent, lösningsmedelsfattig epoxibeläggning.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaline TL
Tvåkomponent, lösningsmedelsfri epoxibeläggning.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temanyl MS Primer
Modifierad vinyl primer, enkomponent.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temanyl PVB
Enkomponent vidhäftningsgrundfärg baserad på polyvinylbutyral.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaprime AB
Rostskyddspigmenterad alkydgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaprime EE
Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad specialgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaprime EUR
Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad alkydgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaprime GF
Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad specialgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temaprime ML
Snabbtorkande, rostskyddspigmenterad alkydgrundfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temasil 90
Tvåkomponent, etylsilikat zinkfärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temasolid EZ 80
Tvåkomponent blank, rostskyddspigmenterad polyureafärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temasolid SC 60
Tvåkomponent halvblank, rostskyddspigmenterad polyureafärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temasolid SC 80
Tvåkomponent blank, rostskyddspigmenterad polyureafärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
 
Temasolid SC-F 80
Tvåkomponent blank, rostskyddspigmenterad polyureafärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Tematar TFA
Tvåkomponent modifierad epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temathane 50
Tvåkomponent, halvblank akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temathane 90
Tvåkomponent, blank akrylpolyuretanfärg, alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temathane PC 50
Tvåkomponent, halvblank polyuretanfärg med hög torrhalt och alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temathane PC 80
Tvåkomponent, blank polyuretanfärg med hög torrhalt och alifatisk isocyanat som härdare.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Tematherm AA 30
Ugnslackfärg, alkydaminhartsbaserad.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temazinc 77
Tvåkomponent polyamidhärdad zinkrik epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temazinc 88
Tvåkomponent polyamidhärdad zinkrik epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temazinc 99
Tvåkomponent polyamidhärdad zinkrik epoxifärg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
Säkerhetsdatablad Härdare
Säkerhetsdatablad Förtunning
Temazinc EE
Enkomponent, zinkrik färg.
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad basprodukt
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Thinner 1109
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Thinner 1112
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Thinner 1140
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning
Thinner 1370
Produktdatablad
 
 
Säkerhetsdatablad Förtunning

Produktinformation

Frågor? Du kan även kontakta oss på: info.se@tikkurila.com