Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
19.11.2013

Duasolid 90 Aluminium

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING En tvåkomponent, högblank oxiranesterfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Lämplig som enskikts och  täcklack i oxiranesterbaserade system på stålytor exponerade i svåra miljöer.
  • Utmärkt mekanisk hållbarhet och resistens mot sura påkänningar.
  • Miljövänligare alternativ till epoxi och isocyanater. Duasolid har  hög torrhalt och litet lösningsmedelsinnehåll.
Rekommenderat användningsområde Lämplig för målning av jordbruks- och entreprenadmaskiner, transportutrustning, andra maskiner och utrustningar.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Aluminium
Teoretisk sträckförmåga

 

Rekommenderad filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

Torr

 

Våt

 

 

 

30 μm

 

50 μm

 

20.0 m²/l

50 μm 

85 μm

 12.0 m²/l


Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.
Blandningsförhållande Bas 1 volymdel 930 2803
Härdare 1 volymdel 008 7675

Brukstid (+23°C) 8 h.
Torktider

 

Torrfilmtjocklek 40 μm

 

+ 23 °C

 

Dammtorr

-

1 - 1½ h

 

Klibbfri

 

4 - 6 h

 

Hanterbar

 

12 h


Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.


Volymtorrhalt 60 + 2 %
Densitet 1.1 kg / l

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Alla ytor skall vara rena och torra. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +10C. Luftens relativa fuktighet skall inte överstiga 80 %. Ytans temperatur skall alltid vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Olja, fett, salter och smuts avlägsnas på ändamålsenligt sätt. (ISO 12944-4)

Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftning och korrosionsskydd.

Grundade ytor: Olja, fett, salter och andra föroreningar avlägsnas på ändamålsenligt sätt. Skador i grundfärgen repareras. Iakttag övermålningstider för grundfärgen.
(ISO 12944-4)
Priming TEMANYL PVB OCH DUASOLID 50.
Täckfärg DUASOLID 90
Applicering Högtrycks- eller konventionell sprutning. Vid högtryckssprutning rekommenderas en viskositet på 20 - 30 s DIN 4. Lämpligt munstycke är 0.013 – 0.015”. Lämplig utväxling på högtryckspumpen är 30:1 för att uppnå 160 – 200 bar.

Undvik varmsprutning!
Förtunning Förtunning 1048
Blandning av komponenter Rör upp bas och härdare separat, blanda därefter avpassade mängder av bas och härdare noggrant. Använd Temaspeed Squirrel mixer för blandning.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 370 g/ liter blandad färg.
VOC innehållet vid 20% lösningsmedelstillsatts är 470 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0004

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktDuasolid 90 Aluminium
Säkerhetsdatablad Förtunning
Säkerhetsdatablad Härdare
 
-


Tillbaka