Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
16.03.2015

Duasolid Primer

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING En tvåkomponent oxiranester primer.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Används som primer i Duasolid- system på stål där god mekanisk hållbarhet krävs i kombination med god kemikalierestistens, särskilt mot sura påkänningar.
  • Utmärkt hållbarhet.
  • Miljövänligare alternativ till epoxi och polyuretan.
  • Goda appliceringsegenskaper. Kan sprutas till 100 μm i ett skikt.
  • Kan forcertorkas.
Rekommenderat användningsområde Lämplig för målning av jordbruks- och entreprenadmaskiner, transportutrustning, andra maskiner och utrustningar.

TEKNISKA DATA
Kulörer Grå.
Teoretisk sträckförmåga

 

Rekommenderad filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

Torr

 

Våt

 

 

 

40 μm

 

70 μm

 

15.2 m²/l


 100 μm  

               


165 μm


 6.1 m²/l


Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


Blandningsförhållande Bas 2 volymdelar 930 2775
Härdare 1 volymdel 008 7675
Brukstid (+23°C) 8 h.
Torktider

 

Torrfilmtjocklek 40 μm

 

+ 23 °C

 

Dammtorr

-

30 - 60 min

 

Klibbfri

 

2 – 4 h

 

Hanterbar

 

6 – 8 h

 

Genomtorr

 

24 h

 

Övermålningsbar med andra Duasolid 50- färger


½ - 1 h


Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.


Volymtorrhalt 61 + 2 %
Densitet 1.4 kg / l

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Alla ytor skall vara rena och torra. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +10C. Luftens relativa fuktighet skall inte överstiga 80 %. Ytans temperatur skall alltid vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Olja, fett, salter och smuts avlägsnas på ändamålsenligt sätt. (ISO 12944-4)

Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftning och korrosionsskydd.
Priming DUASOLID PRIMER.
Täckfärg DUASOLID.
Applicering Högtrycks- eller konventionell sprutning. Vid högtryckssprutning kan färgen vid behov tunnas. Lämpligt munstycke är ”0.013 – 0.015”. Lämplig utväxling på högtryckspumpen är 30:1 för att uppnå 160 – 200 bar.
Förtunning Förtunning 1048
Blandning av komponenter Rör upp bas och härdare separat, blanda därefter avpassade mängder av bas och härdare noggrant. Använd mekanisk omrörare för blandning.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 350 g/ liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 15% är 430 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktDuasolid Primer
Säkerhetsdatablad FörtunningDuasolid Primer
Säkerhetsdatablad HärdareDuasolid Primer
 
-


Tillbaka