Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.04.2013

Fontecoat EP 50

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, vattenburen epoxitäckfärg och enskiktsfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används som täckfärg eller som enskiktsfärg i epoxifärgsystem för stålytor.
 • Kan även användas som grundfärg eller mellanfärg i epoxi/polyuretan system.
 • Mycket god beständighet gentemot mekanisk och kemisk påfrestning.
 • Rekommenderat användningsområde Lämplig för målning av transportutrustning och annan stål- och maskinutrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer TEMASPEED FONTE- nyansering.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  applicerbar

   

  130  - 210 μm

   

  60 - 100 μm

   

  7,7 – 4,8 m²/l

   

  normal

   

  210 μm

   

  100 μm

   

  4,8 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Blandningsförhållande Färgdel 1 volymdel 168 - s.
  Härdare 1 volymdel 007 1019
  Brukstid (+23°C) 1½ h.
  Torktider

   

  Filmtjocklek 100 μm

   

  + 15 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  4 h

   

  2 h

   

  1 h

   

  Klibbfri

   

  8 h

   

  5 h

   

  2 h

   

  Övermålningsbar (med sig själv)

   

  16 h

   

  6 h

   

  4 h

   

  Genomhärdad

   

  14 d

   

  7 d

   

  3 d

   

  Övermålningsbar, max utan mattslipning

   


  7 d


  5 d


  2 d


  Torkningen påverkas av luftens relativa fuktighet, temperaturen, luftväxlingen samt färgskiktets tjocklek.


  Volymtorrhalt 47 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  Densitet 1,4 g/cm³ bruksblandning

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 15 °C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 70 %. Ytans temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming FONTEZINC 85, FONTECRYL APS, FONTECOAT EP PRIMER, FONTECOAT EP 50, TEMACOAT GPL-S PRIMER och TEMAZINC 77, 88 och 99.
  Täckfärg FONTECOAT EP 50, FONTEDUR HB 80 och TEMACRYL EA 50.
  Applicering Sprutmålning med högtryck. Mindre ytor kan penselstrykas. Standardförpackning innehåller både färg och härdare med korrekt blandnings-förhållande, 1:1. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", 140-180 bar tryck. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. Skall inte appliceras i mer än 160 µm torr filmtjocklek.
  Förtunning Vatten.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring. Använd Temaspeed Squirrel mixer.
  Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:
  1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.
  2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20% Förtunning 1109, 2 ggr.
  3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.
  OBS: Kör igenom med rent vatten innan utrustningen används igen.
  Kontakta Tikkurila för detaljerad information om rengörning av 2-komponents sprututrustning.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 60 g/l blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad med 10% är 55 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktFontecoat EP 50
  Säkerhetsdatablad Härdare
   
  -


  Tillbaka