Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.04.2013

Fontecoat EP 50 Beige

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, vattenburen epoxi färg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Används som mellan eller grundfärg i epoxi/polyuretan färgsystem för stålytor.
  • Mycket bra beständig mot mekanisk och kemisk påfrestning.
Rekommenderat användningsområde Lämplig för målning av transportutrustning och annan stål- och maskinutrustning.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Beige.
Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

applicerbar

 

130-210 μm

 

60-140 μm

 

7,7–3,3 m²/l

 

normal

 

210 μm

 

100 μm

 

4,8 m²/l


Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


Blandningsförhållande Färgdel 1 volymdel 168 722K
Härdare 1 volymdel 007 1019
Brukstid (+23°C) 1½ h.
Torktider

 

Filmtjocklek 100 μm

 

+ 15 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

4 h

 

2 h

 

1 h

 

Klibbfri

 

8 h

 

5 h

 

2 h

 

Övermålningsbar (med sig själv)

 

16 h

 

6 h

 

4 h

 

Genomhärdad

 

14 d

 

7 d

 

3 d

 

Övermålningsbar, max utan mattslipning

 


7 d


5 d


2 d


Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


Volymtorrhalt 47 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
62 ± 2 vikt-%.

Densitet 1,4 g/cm³ bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 15 °C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 70 %. Ytans temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästras till Sa 2 ½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjligt rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming FONTEZINC 85, FONTECRYL AP, FONTECOAT EP 50, TEMACOAT GPL-S PRIMER och TEMAZINC 77,88 och 99.
Täckfärg FONTECOAT EP 50. FONTEDUR HB 80.
Applicering Sprutmålning med högtryck . Mindre ytor kan penselstrykas. Standardförpackning innehåller både färg och härdare med korrekt blandnings-förhållande, 1:1. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,013" - 0,023", 140-200 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Forcertork behövs om den nominella torra skikttjockleken är över 140 µm. Forcertork kan användas upp till 450 µm våt skikttjocklek. Fontecoat EP 50 beige skall inte appliceras i mer än 200 µm torr filmtjocklek.

För aluminium och zink ytor och vid applicering på zinkrik grundfärg rekommenderas att först applicera ett tunt dimmskikt, vänta ca 5-10 min så att vattnet avdunstar och därefter appliceras ett fullt skikt.
Förtunning Vatten.
Blandning av komponenter First stir base and hardener separately. The correct proportions of base and hardener must be mixed thoroughly before use. Use Temaspeed Squirrel Mixer for mixing.
Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:
1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.
2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20% Förtunning 1109, 2 ggr.
3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.
OBS: Kör igenom med rent vatten innan utrustningen används igen.
Kontakta Tikkurila för detaljerad information om rengörning av 2-komponents sprututrustning.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 60 g/l blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad med 10% är 55 g/liter blandad färg.

Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFontecoat EP 50 Beige
Säkerhetsdatablad HärdareFontecoat EP 50 Beige
 
-


Tillbaka