Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.04.2013

Fontecoat EP 80

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, vattenburen epoxitäckfärg.
PRODUKTEGENSKAPER Bra beständighet mot mekanisk och kemisk påfrestning.

Rekommenderat användningsområde Används som täckfärg i epoxifärgsystem för stålytor. Kan också användas på betongytor.

TEKNISKA DATA
Kulörer Enligt beställning, TEMASPEED FONTE-nyansering.
Glans Gloss (2/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

applicerbar

 

105 -170 μm

 

50-80 μm

 

9,4 - 5,9 m²/l

 

normal

 

150 μm

 

70 μm

 

6,7 m²/l


Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


Blandningsförhållande Färgdel 1 volymdel 169 - s.
Härdare 1 volymdel 007 1019
Brukstid (+23°C) 1½ h.
Torktider

 

Filmtjocklek 70 μm

 

+ 15 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

4 h

 

2 h

 

1 h

 

Klibbfri

 

8 h

 

5 h

 

2 h

 

Övermålningsbar (med sig själv)

 

16 h

 

6 h

 

4 h

 

Genomhärdad

 

14 d

 

7 d

 

3 d


Torkningen påverkas av luftens relativa fuktighet, temperaturen, luftväxlingen samt färgskiktets tjocklek.
Volymtorrhalt 47 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
61 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,4 g/cm³ bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 15°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 70 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming FONTECOAT EP, FONTECOAT EP 50 beige, TEMACOAT.
Täckfärg FONTECOAT EP 80.
Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:
1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.
2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20% Förtunning 1109, 2 ggr.
3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.
OBS: Kör igenom med rent vatten innan utrustningen används igen.
Kontakta Tikkurila för detaljerad information om rengörning av 2-komponents sprututrustning.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 70 ± 5 g/l blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10% är 65 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFontecoat EP 80
Säkerhetsdatablad Härdare
 
-


Tillbaka