Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
09.03.2009

Fontecryl 25

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Vattenburen, snabbtorkande, akrylatbaserad färg innehållande rost-skyddspigment.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Lämplig för doppmålning, sköljlackering samt konventionell sprutmålning.
 • En lufttorkande färg, torktiderna kan reduceras genom att höja temperaturen.
 • Icke lämplig för undervattensytor eller ytor som kontinuerligt utsätts för kondens.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas speciellt som en enskiktsfärgsystem för stålytor i torra inneutrymmen eller i mild atmosfärisk belastning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer TEMASPEED FONTE-nyansering.
  Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  100-145 μm

   

  40 - 60 μm

   

  10,5 - 7,0 m²/l

   

  normal

   

  120 μm

   

  50 μm

   

  9,0 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Filmtjocklek 50 μm, RH 50 %.

   

  + 15 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  20 min

   

  15 min

   

  5 min

   

  Klibbfri

   

  6 h

   

  1 h

   

  15 min

   

  Övermålningsbar

   

  20 h

   

  2 h

   

  1 h


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 42 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  53 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,1 - 1,3 g/cm3, beroende på kulör.
  Produktkod 214-serie

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 15°C och luftens relativa fuktighet mellan 20 - 70 %. Ytans temperatur bör vara minst 3 °C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra till grad Sa 2½. (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt. Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %).

  Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas avfettning med en alkaliskt tvättmedel, t.ex. MÅLARTVÄTT, åtföljt av sköljning med färskvatten, alternativt slipning.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming FONTECRYL 10 och 25, TEMAPRIME EE.
  Täckfärg FONTECRYL 25 och 50 och FONTEDUR HB 80.
  Applicering Doppning, konventionell sprutmålning och penselstrykning. Blanda färgen omsorgsfullt före användningen. Vid behov, förtunna färgen 0 - 5% med vatten.
  Munstycke vid högtryckssprutning 0,011"- ,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Vatten.
  Rengöring av arbetsredskap Rengör utrustningen omedelbart efter användandet enligt följande:

  1. Kör igenom rent vatten för att avlägsna alla färgrester.

  2. Kör igenom en blandning med rent vatten och 20% Förtunning 1109, 2 ggr.

  3. Kör slutligen igenom ren Förtunning 1109.

  OBS: Kör igenom med rent vatten innan utrustningen används igen.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 75 g/l färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 5 % är 65 g/liter färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktFontecryl 25
   
  -


  Tillbaka